Arcing Horn

  • Arcing Horn ZHJ

    Arcing Horn ZHJ

    Паралелни междини на изолатора на въздушната електропроводна линия (наричана по-долу паралелната междина, наричана също и дъгови клаксон) мълниезащитата в основата на мисълта е в диапазона на допустимата скорост на изтичане на мълния, хлабината между устройството и изолатора (низ) паралелно, светкавично светкавично обръщане, пропуски в дъговата честота на захранването на канала, защита на изолатора от изгаряне на дъгата, подобряване на степента на успех на повторното затваряне. Този стандарт определя съответните технически условия, т ...