Алуминиева скоба за закрепване PA-1500-2000

  • Aluminium anchoring clampPA-1500-2000

    Алуминиева скоба за закрепване PA-1500-2000

    Въведение Опъваща скоба се използва за ъглови, свързващи и терминални връзки. Спиралната алуминиево облечена стоманена тел има силна якост на опън, няма концентрирано напрежение и играе роля в защитата и спомагателното поглъщане на удара на оптичния кабел. оборудването включва: опъващ предварително усукан проводник, поддържащо свързващо оборудване. Силата на захващане на кабела е не по-малка от 95% от номиналната якост на опън на кабела. Инсталацията е удобна ...